Mga Tuntunin ng Serbisyo para sa Online na video downloader

Maligayang pagdating sa Online na video downloader

Binabalangkas ng mga tuntunin at kundisyon na ito ang mga tuntunin at regulasyon para sa paggamit ng Website ng Online video downloader, na matatagpuan sa https://online-videos-downloader.com/. Sa pamamagitan ng pag-access sa website na ito (online-videos-downloader.com) ipinapalagay namin na tinatanggap mo ang mga tuntunin at kundisyon na ito. Huwag magpatuloy na gumamit ng Online na video downloader kung hindi ka sumasang-ayon na kunin ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon na nakasaad sa pahinang ito. Nalalapat ang sumusunod na terminolohiya sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito, Pahayag sa Pagkapribado at Paunawa sa Disclaimer at lahat ng Kasunduan: “Kliyente†, “Ikaw†at “Iyo†ay tumutukoy sa iyo, ang taong nag-log in sa website na ito at sumusunod sa Kumpanya’ s mga tuntunin at kundisyon. Ang “The Company†, “Ourselves†, “We†, “Amin†at “Us†, ay tumutukoy sa ating Company. Ang “Party†, “Parties†, o “Us†, ay tumutukoy sa Kliyente at sa ating sarili. Ang lahat ng mga tuntunin ay tumutukoy sa alok, pagtanggap at pagsasaalang-alang ng pagbabayad na kinakailangan upang maisagawa ang proseso ng aming tulong sa Kliyente sa pinaka-angkop na paraan para sa malinaw na layunin na matugunan ang mga pangangailangan ng Kliyente kaugnay ng probisyon ng Kumpanya. nakasaad na mga serbisyo, alinsunod sa at napapailalim sa, umiiral na batas ng Netherlands. Anumang paggamit ng terminolohiya sa itaas o iba pang mga salita sa isahan,

Mga cookies

Ginagamit namin ang paggamit ng cookies. Sa pamamagitan ng pag-access sa Online na video downloader, sumang-ayon kang gumamit ng cookies alinsunod sa Patakaran sa Privacy ng online-videos-downloader.com. Karamihan sa mga interactive na website ay gumagamit ng cookies upang hayaan kaming makuha ang mga detalye ng user para sa bawat pagbisita. Ang cookies ay ginagamit ng aming website upang paganahin ang functionality ng ilang mga lugar upang gawing mas madali para sa mga taong bumibisita sa aming website. Ang ilan sa aming mga kaakibat/kasosyo sa advertising ay maaari ding gumamit ng cookies.

Lisensya

Maliban kung iba ang sinabi, online-videos-downloader.com at/o mga tagapaglisensya nito ang nagmamay-ari ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian para sa lahat ng materyal sa Online na video downloader. Lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ay nakalaan. Maaari mong i-access ito mula sa video downloader na Libreng Online para sa iyong sariling personal na paggamit na napapailalim sa mga paghihigpit na itinakda sa mga tuntunin at kundisyon na ito. Hindi mo dapat: Ang Kasunduang ito ay magsisimula sa petsa nito. Ang mga bahagi ng website na ito ay nag-aalok ng pagkakataon para sa mga gumagamit na mag-post at makipagpalitan ng mga opinyon at impormasyon sa ilang mga lugar ng website. Ang online-videos-downloader.com ay hindi nagsasala, nag-e-edit, nag-publish o nagsusuri ng Mga Komento bago ang kanilang presensya sa website. Ang mga komento ay hindi nagpapakita ng mga pananaw at opinyon ng online-videos-downloader.com, mga ahente at/o mga kaakibat nito. Ang mga komento ay sumasalamin sa mga pananaw at opinyon ng taong nagpo-post ng kanilang mga pananaw at opinyon. Sa lawak na pinahihintulutan ng mga naaangkop na batas, ang online-videos-downloader.com ay hindi mananagot para sa Mga Komento o para sa anumang pananagutan, pinsala o gastos na dulot at/o dinanas bilang resulta ng anumang paggamit ng at/o pag-post ng at/o hitsura ng Mga Komento sa website na ito. Inilalaan ng online-videos-downloader.com ang karapatang subaybayan ang lahat ng Mga Komento at alisin ang anumang Mga Komento na maaaring ituring na hindi naaangkop, nakakasakit o nagdudulot ng paglabag sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito. Ginagarantiyahan at kinakatawan mo iyon: Sa pamamagitan nito, binibigyan mo ang online-videos-downloader.com ng isang hindi eksklusibong lisensya upang gamitin, kopyahin, i-edit at pahintulutan ang iba na gamitin, kopyahin at i-edit ang alinman sa iyong Mga Komento sa anuman at lahat ng anyo, format o media.

Pag-hyperlink sa aming Nilalaman

Ang mga sumusunod na organisasyon ay maaaring mag-link sa aming Website nang walang paunang nakasulat na pag-apruba: Ang mga organisasyong ito ay maaaring mag-link sa aming home page, sa mga publikasyon o sa iba pang impormasyon sa Website hangga't ang link ay: (a) ay hindi sa anumang paraan mapanlinlang; (b) hindi maling nagpapahiwatig ng pag-sponsor, pag-endorso o pag-apruba ng nagli-link na partido at mga produkto at/o serbisyo nito; at (c) umaangkop sa konteksto ng site ng nagli-link na partido. Maaari naming isaalang-alang at aprubahan ang iba pang mga kahilingan sa pag-link mula sa mga sumusunod na uri ng mga organisasyon: Aaprubahan namin ang mga kahilingan sa pag-link mula sa mga organisasyong ito kung magpapasya kami na: (a) ang link ay hindi magpapakita sa amin ng hindi maganda sa aming sarili o sa aming mga kinikilalang negosyo; (b) ang organisasyon ay walang anumang negatibong tala sa amin; (c) ang benepisyo sa amin mula sa visibility ng hyperlink ay nagbabayad sa kawalan ng online-videos-downloader.com; at (d) ang link ay nasa konteksto ng pangkalahatang mapagkukunang impormasyon. Maaaring mag-link ang mga organisasyong ito sa aming home page hangga't ang link ay: (a) ay hindi mapanlinlang sa anumang paraan; (b) hindi maling nagpapahiwatig ng pag-sponsor, pag-endorso o pag-apruba ng nagli-link na partido at ng mga produkto o serbisyo nito; at (c) umaangkop sa konteksto ng site ng nagli-link na partido. Kung isa ka sa mga organisasyong nakalista sa talata 2 sa itaas at interesadong mag-link sa aming website, dapat mong ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng e-mail sa online-videos-downloader.com. Mangyaring isama ang iyong pangalan, pangalan ng iyong organisasyon, impormasyon sa pakikipag-ugnayan pati na rin ang URL ng iyong site, isang listahan ng anumang mga URL kung saan mo nilalayong i-link sa aming Website, at isang listahan ng mga URL sa aming site kung saan mo gustong link. Maghintay ng 2-3 linggo para sa tugon. Maaaring mag-hyperlink ang mga naaprubahang organisasyon sa aming Website gaya ng sumusunod: Walang paggamit ng logo ng online-videos-downloader.com o iba pang likhang sining ang papayagan para sa pagli-link nang wala sa isang kasunduan sa lisensya ng trademark.

mga frame

Nang walang paunang pag-apruba at nakasulat na pahintulot, hindi ka maaaring lumikha ng mga frame sa paligid ng aming mga Webpage na nagbabago sa anumang paraan sa visual na presentasyon o hitsura ng aming Website.

Pananagutan ng Nilalaman

Hindi kami mananagot para sa anumang nilalaman na lumalabas sa iyong Website. Sumasang-ayon ka na protektahan at ipagtanggol kami laban sa lahat ng mga claim na tumataas sa iyong Website. Walang (mga) link ang dapat lumabas sa anumang Website na maaaring ipakahulugan bilang libelous, malaswa o kriminal, o lumalabag, kung hindi man ay lumalabag, o nagtataguyod ng paglabag o iba pang paglabag sa, anumang mga karapatan ng third party.

Ang iyong Privacy

Pakibasa ang Patakaran sa Privacy

Pagpapareserba ng mga Karapatan

Inilalaan namin ang karapatang humiling na alisin mo ang lahat ng link o anumang partikular na link sa aming Website. Inaprubahan mo na agad na alisin ang lahat ng mga link sa aming Website kapag hiniling. Inilalaan din namin ang karapatan na aminin ang mga tuntunin at kundisyon na ito at ito ay nagli-link ng patakaran anumang oras. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-link sa aming Website, sumasang-ayon ka na sumailalim at sumunod sa mga tuntunin at kundisyon sa pagli-link na ito.

Pag-alis ng mga link mula sa aming website

Kung makakita ka ng anumang link sa aming Website na nakakasakit sa anumang dahilan, malaya kang makipag-ugnayan at ipaalam sa amin anumang sandali. Isasaalang-alang namin ang mga kahilingang mag-alis ng mga link ngunit hindi kami obligadong tumugon sa iyo nang direkta. Hindi namin tinitiyak na tama ang impormasyon sa website na ito, hindi namin ginagarantiyahan ang pagiging kumpleto o katumpakan nito; at hindi rin kami nangangako na tiyakin na ang website ay mananatiling available o na ang materyal sa website ay pinananatiling napapanahon.

Disclaimer

Sa pinakamataas na lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, hindi namin isinasama ang lahat ng representasyon, warranty at kundisyon na nauugnay sa aming website at sa paggamit ng website na ito. Wala sa disclaimer na ito ang: Ang mga limitasyon at pagbabawal sa pananagutan na itinakda sa Seksyon na ito at sa ibang lugar sa disclaimer na ito: (a) ay napapailalim sa naunang talata; at (b) pamahalaan ang lahat ng pananagutan na nagmumula sa ilalim ng disclaimer, kabilang ang mga pananagutan na nagmumula sa kontrata, sa tort at para sa paglabag sa tungkulin ayon sa batas. Hangga't ang website at ang impormasyon at mga serbisyo sa website ay ibinigay nang walang bayad, hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala sa anumang kalikasan.